Pagpanaw sa Pabrika

Kauban sa Kooperatiba

1
2
4
3
5

Kundisyon sa Pabrika

9
10
6
8
11
13
14
15